CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH 

Thời gian bảo hành sản phẩm:

Các sản phẩm được làm bằng chất liệu sứ được bảo hành theo thẻ bảo hành đi kèm từ 5 đến 15 năm.

Điều kiện bảo hành sản phẩm:

–   Sản phẩm được bảo hành còn trong thời gian bảo hành.

–   Thẻ bảo hành còn được giữ nguyên vẹn, không gãy vỡ, mất thông tin trên thẻ

–   Sản phẩm hư hỏng do lỗi sản xuất.

Trường hợp không được bảo hành sản phẩm:

–   Hư hỏng do tác động của ngoại lực.

–   Hư hỏng do không tuân thủ các khuyến cáo của nhà sản xuất.

–   Lỗi do người sử dụng.